Svou krásu získalo ve 14. století, kdy Karel IV. založil Nové Město, kam se přestěhovali řemeslníci a obchodníci, a Staré Město tak zůstalo domovem šlechticů, úředníků, vědců, filozofů, zkrátka pražské elity. Ještě dnes na vás při vkročení do Starého Města dýchne atmosféra dob dávno minulých.

Z Pražského hradu se na Staré Město nabízí nevídaný pohled. Za třpytící se řekou Vltavou se rozléhá čtvrť, z níž se k nebi tyčí věže desítek kostelů a kde ulicemi proudí stovky lidí po staré a honosné Královské cestě, po které na Pražský hrad přijížděli čeští králové. Staré Město však není jenom Královská cesta, je to především obrovská spleť tajemných uliček, které vás mohou zavést do krásných zákoutí, kam i Pražané málokdy zabloudí.

V samém srdci města

Staré Město je samotným srdcem pražské památkové rezervace, ve které najdete celou řadu významných historických a architektonických památek. Celá staletí bylo místem setkávání Pražanů Staroměstské náměstí, kde se odehrával veřejný společenský život.

Dnes je především centrem turistického ruchu, protože se zde na zdi Staroměstské radnice nachází slovutný Staroměstský orloj, středověké astronomické hodiny, které se každou hodinu dají do pohybu, a na zvědavé návštěvníky shlédne všech dvanáct apoštolů. Na náměstí se také nacházejí dva významné kostely – gotický Kostel Matky Boží před Týnem a barokní Kostel svatého Mikuláše.

Nejmenší městskou částí Prahy je Josefov, bývalá židovská čtvrť, která je ze všech stran obklopena Starým Městem, do kterého také historicky spadá. V tomto tajemném městě ve městě se nachází celkem osm synagog, například Staronová synagoga, která patří mezi nejstarší synagogy v celé Evropě, kde se stále provádějí náboženské obřady.

Jedna z mnoha žil Starého města

Královská cesta vede ze Staroměstského náměstí Celetnou ulicí, ke které se pojí celá řada památek a životních osudů Pražanů. Nachází se zde například fakulty Univerzity Karlovy, kubistický Dům U Černé Matky Boží a v okolí se nachází celá řada divadel. Ulice končí Prašnou branou, kterou se ve středověku vjíždělo do města. Dnes sousedí s Obecním domem, secesní perlou pražské architektury, ve které se počátkem 20. století rodil moderní český stát.

Kulturní centrum Evropy

Praha byla mnohokrát za dobu svojí existence místem, kam se sjížděli umělci, vědci a filozofové z celé Evropy. Na Starém Městě proto najdeme vedle nejstarší univerzitní koleje na světě – Karolina i významnou knihovnu Klementinum či celou řadu významných divadel jako například Stavovské divadlo, které se proslavilo jako scéna W. A. Mozarta, který zde světu představil například operu Don Giovanni. Dnes se ve Starém Městě nachází i celá řada vynikajících galerií, například v Domě U Kamenného zvonu anebo U Zlatého Prstenu.