Tento areál je otevřen denně: od 1. dubna do 31. října od 5 do 24 hodin, od 1. listopadu do 31. března od 6 do 23 hodin. Vše podstatné o možnosti návštěvy najdete zde. Virtuální prohlídka Hradu je k dispozici na adrese

Katedrála svatého Víta

Katedrála svatého Víta, Vojtěcha a Václava tvoří dominantu Hradu: byla budována jako centrum politického a duchovního života Čech, je místem korunovací králů a inaugurací prezidentů. Stala se i jablkem svárů státu a církve. Spor byl nedávno urovnán, a tak se o katedrálu stará jak stát, tak církev, stejně, jako tomu bylo kdysi v dějinách.

Chrám založil Karel IV. se svým otcem Janem Lucemburským, prvním stavitelem byl Francouz Matyáš z Arrasu a po něm Petr Parléř. Stavbu přerušily husitské války v roce 1420 a katedrála byla nakonec dostavěna až v roce 1929. Katedrála je plná uměleckých skvostů,  všechny přitahuje obrovský stříbrný náhrobek sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů a námořníků, anebo kaple sv. Václava vykládaná drahými kameny. Podívat se z věže katedrály můžete ve svém počítači zde.

Bazilika sv. Jiří

Bazilika sv. Jiří je druhým nejstarším kostelem v Praze. Je to skvost románské architektury a opět i místo, které ovlivňovalo českou státnost. Do vybudování katedrály sv. Víta tu byli pohřbíváni i čeští panovníci.

Bazilika  je známa i legendou o tom, že starý kříž, který visí v chrámu, ronil krvavé krůpěje  vždy, když měl zemřít někdo z královského rodu Přemyslovců. Babička českého patrona sv. Václava  se pod ním často modlila, a když jí spadla krůpěj na čelo, viděla svůj pokoj a cítila předtuchu smrti.

Zlatá ulička

Zlatá ulička na východní straně Hradu byla nedávno rekonstruována do podoby, kdy na Hradě bydleli i obyčejní lidé. A to bylo až do 60. let minulého století. Najdete tu nejen obchody, ale i doklady o životě lidí v uličce, například zlatnickou dílnu, vybavení domu sběratele filmů, díky němuž se dochovala celá řada snímků. Právě on žil ve Zlaté uličce. Nová instalace opustila nepravdivou legendu, že v uličce žili alchymisté Rudolfa II.

Obrazárna Pražského hradu

Věhlasné sbírky císaře Rudolfa II. se sice nedochovaly celé, ale přesto ještě dnes je v majetku Pražského hradu na 4000 uměleckých děl, z nichž ta nejlepší jsou vystavena právě v Obrazárně. Najdete tu díla renesanční i barokní.  Zajímavostí je, že špičková díla kupoval pro císaře malíř Karel Škréta, který se v posledních letech dostává do centra pozornosti světových galerií. Ostatně i jeho díla v Obrazárně najdete.

Další prostory Pražského hradu

Jízdárna Pražského hradu – barokní stavba, která slouží jako výstavní prostor.

Letohrádek královny Anny – renesanční stavba v Královské zahradě nedaleko Zpívající fontány.

Královská zahrada – vznikla v roce 1534 na místě původních středověkých vinic,  za Rudolfa II.  zde  chovali i lvy.

Jelení příkop – přírodní rokle, oddělující Hrad od okolí. Bývala tu za Rudolfa II. chována lovná zvěř, najdete tu i zahradu, kde rostou a dozrávají fíkovníky.

Jižní zahrady – lze jimi projít z Hradčanského náměstí pod Hradem k ulici Na Opyši, kde  najdete další z mnoha vyhlídek na Prahu.

Hradní stráž

Velmi oblíbený je při návštěvách Pražského hradu i ceremoniál Hradní stráže, která je zároveň i jakousi prezidentskou gardou. Stojí u všech vstupů do Hradu a střídá se každou hodinu – v pravé poledne pak i za doprovodu hudby. Historie Hradní stráže je pozoruhodná, a  máte-li rádi příběhy z vojenského prostředí, navštivte expozici Hradní stráže v Prašné věži.

Prezidentské návštěvy

Dostat se na Pražský hrad v době, kdy se tu koná oficiální státní návštěva, je někdy problematické. Záleží na bezpečnostních opatřeních a rozsahu návštěvy: sledujte informace na stránkách Pražského hradu.