Praha, hlavní město, pražský, památky praha, pražská

Pražský rozpočet 2017

Rada hlavního města Prahy na svém zasedání odsouhlasila zdrojově vyrovnaný rozpočet hlavního města Prahy na rok 2017.

11.listopad 2016 – 08:30
Celkový objem finančních zdrojů počítá s částkou 68,8 mld. Kč. V příštím roce se předpokládají běžné výdaje v objemu 49,5 mld. Kč a kapitálové výdaje v objemu 15,7 mld. Kč. Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

„Rozpočet na příští rok byl tvořen především s ohledem na lidi, abychom z Prahy dělali lepší místo pro život. To znamená, že se hodně orientuje na veřejný prostor a úroveň městem poskytovaných služeb. Investic se dočkají projekty a místa, která lidé běžně využívají a navštěvují. Chceme, aby Pražané pocítili každou proinvestovanou korunu,“ říká primátorka Adriana Krnáčová.

V oblasti běžných výdajů Rada hlavního města Prahy vyčlenila 18,4 mld. Kč na dopravu, 11,6 mld. Kč na školství, mládež a sport. Do oblasti sociální a zdravotnictví půjde 1,9 mld. Kč a na kulturu a cestovní ruch je vyčleněno na běžných výdajích 1,6 mld. Kč.

„Rozpočet hlavního města Prahy pro rok 2017 už od samého začátku počítá s finančními prostředky na investice pro městské části v objemu 1,6 mld. Kč. Městským částem jsme také navýšili prostředky na provoz o 168 mil. Kč a výkon státní správy o 63,8 mil. Kč. V rozpočtu i nadále zůstává neinvestiční rezerva pro městské části v objemu 300 mil. Kč,” uvedla Eva Kislingerová, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy zodpovědná za přípravu rozpočtu.

„Při sestavování rozpočtu jsme pracovali s vědomím, že v řadě oblastí fungování města v minulosti postupně narůstal vnitřní deficit – dluh, který se v současnosti začal negativně projevovat. Vedle velkých staveb musíme reagovat i na nedostatek kapacit ve školách a školkách a sociálních zařízeních, na špatnou kvalitu vozovek a chodníků, na nedostačující sportovní infrastrukturu, ale i na údržbu zeleně a další oblasti,” dodává náměstkyně Kislingerová.

Navržený rozpočet reaguje na tyto infrastrukturní deficity s cílem zkvalitnit životní prostředí, kultivovat veřejný prostor a úroveň městem poskytovaných služeb a vytvořit z Prahy mnohem lepší místo pro život.

Výše uvedené se plně odráží ve struktuře navrženého rozpočtu, a to nejen ve výdajích obsažených v rozpočtu tzv. centrálním (VHM), ale i v něm obsažených a zásadně navýšených finančních prostředcích určených pro městské části.


Příklady:

–    investiční rezervy pro městské části 1,57 mld. Kč
–    výstavba ZŠ Zličín 105 mil. Kč
–    investiční granty v oblasti sportu 214 mil. Kč
–    rekonstrukce a novostavba Domova pro seniory Zahradní město 123 mil. Kč
–    parkoviště P+R Černý Most 100 mil. Kč

Vzhledem k dobré ekonomické kondici státu, která se projevuje i ve vyšších daňových příjmech města, je s předloženým návrhem rozpočtu svázán i návrh na snížení dluhu města o 8,5 mld. Kč a na odpovědnou tvorbu rezerv potřebných k dalšímu splacení významných závazků v letech 2021 a 2023 v celkové výši 10 mld. Kč (jedná se o 2 emise obligací s jednorázovou splatností v uvedených letech).

„Snažíme snižovat zadlužení města a udržet pro Prahu výborný rating. Námitky, že tyto finanční prostředky mohlo město využít k financování zásadních investic, jsou irelevantní. Samozřejmě, že by to bylo možné, pokud by se v minulosti nějaké takové projekty připravily. Příprava projektů typu »nová trasa metra« či »pokračování ve výstavbě městského okruhu« prostě trvá řadu let. Neradi bychom naše nástupce dostali do obdobné situace, proto je naše veškerá pozornost soustředěna nejen na přípravu projektů k realizaci, ale i na jejich finanční krytí, které bude právě umožněno i vytvořením dostatečného prostoru v dluhové kapacitě města,” uzavírá primátorka Adriana Krnáčová.

(jv,prazskenovinky.cz foto:mhmp)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Odejít